3                        

Upozornění na šíření podvodných e-mailů

Upozornění na šíření podvodných e-mailů, nabízejících cukr jménem naší společnosti Ha & Ka CZ s.r.o. Naše společnost nezasílá žádné obchodní nabídky cukru do zahraničí. S těmito podvodnými nabídkami nemá naše firma nic společného a důrazně se od nich distancuje. Pokud jste obdrželi tyto nabídky, v žádném případě na ně nereagujte! V případě, že jste na nabídky zareagovali, neprodleně kontaktujte Policii ve vaší zemi.

Warning about spreading fake e-mails, offering sugar in the name of our company Ha & Ka CZ s.r.o. Our company doesn´t send any offers of sugar by e-mail abroad (Poland, etc.). Our company has nothing in common with these e-mails. If you recieve these e-mails, do not response to them in any case! In case you have already responded to the offer, contact the Police in your country immediately.